Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

                                                                              Powiat Wąbrzeski/Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie realizuje projekt pt. "Podniesienie...

  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie  realizuje projekt  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  w powiecie wąbrzeskim (V)" w ramach  Regionalnego...

    Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie realizuje projekt  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  w powiecie wąbrzeskim (IV)"  w ramach ...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę