Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie


Aktualności

 • Rusza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!!!

    Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców:     określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego...

 • NABÓR WNIOSKÓW !!!!

    K O M U N I KA T   Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje, iż z dniem 01.02.2021r. rozpoczyna nabór wniosków na: - refundację kosztów wyposażenia lub...

 • Informacja o PIT 11 za 2021 rok!

  Informujemy, iż w okresie od dnia 24.01.2022r. do dnia 18.02.2022r. w tut. Urzędzie istnieje możliwość osobistego odbioru Informacji Podatkowej PIT 11 za rok 2021. w godz.10-13 Jednocześnie wyjaśniamy, iż PIT-y które nie zostaną odebrane w powyższym terminie, zostaną wysłane pocztą.     ...

 • Zaproszenie do udzialu w konkursie-Solidny Pracodawca Roku.

  W tym roku już po raz 20 przeprowadzany jest ogólnopolski konkurs o tematyce pracowniczej- Solidny Pracodawca Roku. Z tego względu zachęcamy Firmy, które zasługują na uwagę ze względu na swoją stabilną politykę zatrudnienia i które zatrudniają powyżej 50 osób oraz cieszą się dobrą opinią w lokalnym środowisku do udziału w...

 • Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie wąbrzeskim (V)

    Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie  realizuje projekt  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  w powiecie wąbrzeskim (V)" w ramach  Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2021r.

Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę