Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie wąbrzeskim (III)
Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie wąbrzeskim (III)

  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje, że realizuje projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  w powiecie wąbrzeskim (III)"  w...

Obrazek dla: Równość szans kobiet i mężczyzn
Równość szans kobiet i mężczyzn

Równość szans kobiet i mężczyzn  jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę