Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie


Aktualności

Komunikat - Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje, iż z dniem 13.01.2020r., rozpoczyna nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie bonu na zasiedlenie.

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę