Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie


Aktualności

Zaproszenie do składania ofert - Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe a mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 Komunikat Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie   zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidulanego pod nazwą :   Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe a mechanicznym napędem...

Zaproszenie do składania ofert- kurs kosmetyczny

Komunikat   Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie   zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pod nazwą :   „Kurs kosmetyczny"       realizowanego w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wąbrzeskim (IV) , w...

Bezpłatne konsultacje

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać...

Międzynarodowe badanie osób w wieku 18-30 lat nt. ich planów/poglądów na przyszłość

WUP w Białymstoku zwrocił sie z prośbą o pomoc w pozyskaniu respondentów do miedzynarodowego badania osób młodych 18-30 lat nt. planów/pogladów na przyszlość.. Ankiety można wypełnić do 30.09.2019r. Badanie jest anonimowe. Link do formularza i bliższe informacje znajdują się w załączniku. ...

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zaprasza do udziału w projekcie:

„ Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy " to projekt systemowy, o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.   Termin realizacji projektu: styczeń...

Zapraszamy do udziału w projekcie:

Czas na studia podyplomowe II" realizowanym dla klientów Urzędu w zakresie bezpłatnych studiów podyplomowych finansowanych ze środków unijnych. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób powyżej 50 roku życia i osób niepełnosprawnych. ...

Broszura informacyjna "Życie i praca w Polsce"

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zachęca do korzystania z  broszury informacyjnej :" Życie i praca w Polsce" w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej adresowanej do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, którzy   zamierzają...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2019r.

Stopa bezrobocia lipiec 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę