Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie wąbrzeskim (IV)

  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje, że realizuje projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych   w powiecie wąbrzeskim (IV)" ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wąbrzeskim (IV)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie wąbrzeskim (III)

    Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje, że realizuje  projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  w powiecie wąbrzeskim...

JESTEŚ OSOBĄ MŁODĄ CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE W RAMACH POWER - SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zaprasza   Osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie jako osoby bezrobotne (w...

Równość szans kobiet i mężczyzn

Równość szans kobiet i mężczyzn  jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę