Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

JESTEŚ OSOBĄ MŁODĄ CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE W RAMACH POWER - SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zaprasza   Osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie jako osoby bezrobotne (w I lub...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wąbrzeskim (III)

                      Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I „Osoby...

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie wąbrzeskim (III)

  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje, że realizuje projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  w powiecie wąbrzeskim (III)"  w...

Równość szans kobiet i mężczyzn

Równość szans kobiet i mężczyzn  jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę